Focus! by Seppe Slabbinck - goldpaint on Egyptian papyrus

Focus! by Seppe Slabbinck
goldpaint on Egyptian papyrus

Artist Peter Rauh in studio in Amsterdam


Peter Rauh
book paintings • boek schilderijen

I am currently designing a book about the paintings of the artist Peter Rauh from Amsterdam. If you have a painting by Peter Rauh, please contact me.


Momenteel ben ik bezig met het vormgeven van een boek over de schilderijen van de kunstenaar Peter Rauh uit Amsterdam. Heeft u een schilderij van Peter Rauh, neem dan contact met mij op.

 


contact about the book

 

 

Seppe Slabbinck | personal coaching


Seppe Slabbinck | personal coaching

As a coach, I can help you refocus on your goals. I guide you in rediscovering, redefining, and articulating what you truly want. Finally, I follow up on how you concretely work this out and integrate it into your daily life.

Do you feel like you're being lived, losing contact with yourself, your ideals, and your ambitions? Are you frustrated by recurring conflicts at home or work? Are you struggling to find a new balance after a major change like divorce, parenthood, job loss, retirement, or bereavement?

Contact me for a free introductory consultation.


contact your coach

 


Als coach kan ik je helpen om je doelen weer scherp te krijgen. Ik begeleid je bij het herontdekken, omschrijven en verwoorden van wat je eigenlijk echt wilt. Tenslotte volg ik op hoe je dat concreet uitwerkt en integreert in je dagelijks leven.

Heb je het gevoel dat je geleefd wordt en ben je het contact kwijt met jezelf, je idealen, je ambities? Ben je gefrustreerd door steeds wederkerende conflicten thuis of op je werk? Heb je moeite om nieuw evenwicht te vinden na een grote verandering zoals echtscheiding, ouderschap, ontslag, pensioen, overlijden ...?

Neem contact met mij op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.


Neem contact op met je coach

 

 

 

Seppe Slabbinck | Personal Driver Services

 

Personal Driver Services

You can hire me as your personal driver

U kunt mij inhuren als uw persoonlijke chauffeur


Why Choose Me?